14.2.13

Риба која говори
Илустрација која најављује нову књигу на којој радим.
Издавач је Пчелица из Чачка, а ова сликовница отвара сарадњу са тим финим људима. То је први издавач са којим сарађујем после Креативног центра. Међутим, и фини људи у Креативном центру планирају нову ствар за скорију реализацију.